Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku podejmie współpracę z pośrednikiem pracy w celu realizacji usługi pośrednictwa pracy w projekcie „Droga do zatrudnienia”

Treść ogłoszenia (plik PDF)

Załącznik Nr 1 (plik DOCX)

Załącznik Nr 2 (plik DOCX)

Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku podejmie współpracę z psychologiem w celu realizacji usługi psychologicznej w projekcie „Droga do zatrudnienia

Treść ogłoszenia (plik PDF)

Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku nawiąże współpracę z osobą w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu „Droga do zatrudnienia”

Treść ogłoszenia (plik PDF)

Załącznik Nr 1 (plik PDF)

Załącznik Nr 2 (plik PDF)

Załącznik nr 3 (plik PDF)

Wyniki ogłoszenia (plik PDF)

Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku nawiąże współpracę z osobą w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu „Droga do zatrudnienia”

Treść ogłoszenia (plik PDF)

Załącznik Nr 1 (plik PDF)

Załącznik Nr 2 (plik PDF)

Załącznik nr 3 (plik PDF)

Wyniki ogłoszenia (plik PDF)


Aby przeczytać plik PDF, możesz potrzebować programu Adobe Reader. Jeśli nie jest on jeszcze zainstalowany w Twoim komputerze pobierz program Adobe Reader.