1. FORMULARZ REKRUTACYJNY – pobierz (plik PDF), pobierz (plik DOC)
  2. OŚWIADCZENIE KANDYDATA – OSOBA BEZROBOTNA NIEZAREJESTROWANA W EWIDENCJACH URZĘDÓW PRACY – pobierz (plik PDF), pobierz (plik DOC)
  3. OŚWIADCZENIE OSÓB BIERNYCH ZAWODOWO – pobierz (plik PDF), pobierz (plik DOC)
  4. OŚWIADCZENIE KANDYDATA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH – pobierz (plik PDF), pobierz (plik DOC)
  5. OŚWIADCZENIE KANDYDATA – OSOBA PODLEGAJĄCA UBEZPIECZENIU EMERYTALNO RENTOWEMU (KRUS) – pobierz (plik PDF), pobierz (plik DOC)
  6. INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO FORMULARZA REKRUTACYJNEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – pobierz (plik PDF), pobierz (plik DOC)

 

Aby przeczytać plik PDF, możesz potrzebować programu Adobe Reader. Jeśli nie jest on jeszcze zainstalowany w Twoim komputerze pobierz program Adobe Reader.