Powiat Ełcki/Centrum Kształcenia Zawodowego w Ełku realizuje projekt nr RPWM.10.02.00-IP.01-28-003/18 – pt. „Droga do zatrudnienia”

Wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt – 1 410 660,61 zł

Całkowita wartość projektu – 1 659 600,72 zł

Okres realizacji projektu: od: 2019-01-01 do: 2020-06-30

W projekcie uczestniczyć będzie 100 osób, w tym min. 56 kobiet. W wyniku zindywidualizowanego kompleksowego wsparcia min 27% uczestników projektu podejmie zatrudnienie. 20 os. podejmie subsydiowane zatrudnienie w ramach projektu, 70 osób uczestnik skorzysta ze wsparcia szkoleniowego, ukierunkowanego na podniesienie kompetencji lub nabycie kwalifikacji zawodowych zgodne z zapotrzebowaniem lokalnego rynku. 30 osób zostanie skierowanych na staż.
Podczas realizacji wsparcia uczestnicy będą korzystali z bufetu kawowego i obiadu. Oferujemy w projekcie także wsparcie towarzyszące tj. stypendium szkoleniowe wypłacane za każdą godzinę uczestnictwa w szkoleniu w wysokości 8,95 zł brutto, stypendium stażowe w wysokości 1306,34 zł brutto.
Refundacja 12 kosztów zatrudnienia dla 20 pracodawców w wysokości maksymalnie 3000 zł miesięcznie. Uczestnikom zapewniamy, także zwrot kosztów dojazdu na szkolenia, staże i subsydiowane zatrudnienie, finansowanie egzaminów zewnętrznych, pokrycie kosztów badań lekarskich.