SZANOWNI PAŃSTWO,

W związku z ograniczeniem działalności Centrum Kształcenia Zawodowego w Ełku przesyłacie nam Państwo za pośrednictwem poczty elektronicznej dokumenty związane z realizacją projektu.

Przypominamy, że w związku z obowiązkami nałożonymi przez ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) jesteście Państwo zobowiązani do zapewnienia poufności przesyłanych informacji. W związku z tym prosimy o szyfrowanie załączanych do maili plików* Hasło zabezpieczające należy przekazać do CKZ drogą telefoniczną. Zalecamy korzystanie z jednego hasła dla wszystkich przesyłanych plików.

 

*Szyfrowanie można wykonać np. przy pomocy bezpłatnego programu 7zip. Po jego zainstalowaniu, wystarczy zaznaczyć plik lub pliki do wysłania i kliknąć prawym guzikiem myszy na tym zaznaczeniu. W wyświetlonym menu wybrać 7-zip, a po wyświetleniu menu programu kliknąć lewym przyciskiem myszy na napis Dodaj do archiwum… W wyświetlonym oknie po prawej stronie jest pole wprowadź hasło.

 

UWAGA BENEFICJENCI PROJEKTU „DROGA DO ZATRUDNIENIA”!!!

W związku z czasowym ograniczeniem działalności naszej placówki wynikającej z rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 („koronawirusa”) zawieszamy do odwołania bezpośrednią obsługę beneficjentów projektu „Droga do zatrudnienia”.

Będziemy się z Państwem kontaktować wyłącznie mailowo lub telefonicznie.

Prosimy o przesyłanie wszelkiej dokumentacji związanej z rozliczeniem działań w projekcie (staże, zatrudnienie subsydiowane) drogą mailową (skan) na adres poczty elektronicznej: sekretariat@ckpiu.pl lub poczta tradycyjną pod adres: Centrum Kształcenia Zawodowego,
ul. 11 Listopada 24, 19-300 Ełk.

Dokumenty przesłane elektronicznie należy w ciągu 7 dni od ich przesłania dostarczyć do CKZ przez wrzucenie do skrzynki umieszczonej na drzwiach przy wejściu do budynku przy ul. 11 Listopada 24.

Mogą Państwo skorzystać także z tej formy komunikacji z Nami.

O dalszych działaniach będziemy informować na bieżąco.

Za utrudnienia przepraszamy!

SZANOWNI PAŃSTWO,

zapraszamy osoby zatrudnione na krótkotrwałe umowy o pracę i umowy zlecenia w wieku powyżej 30 lat z powiatu ełckiego, giżyckiego, piskiego, węgorzewskiego, oleckiego i gołdapskiego.
W ramach projektu oferujemy bezpłatne szkolenia:
– spawacz
– prawo jazdy kat. C
– elektryk
– operator koparko-ładowarki
– prowadzenie rachunkowości
– pracownik biurowy z elementami kadr

SZANOWNI PAŃSTWO,

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku, informuje, że z dniem 10.04.2019 r. wstrzymuje nabór wniosków na zorganizowanie miejsc pracy w ramach subsydiowanego zatrudnienia w projekcie „Droga do zatrudnienia”.

Nabór wstrzymany jest z powodu wyczerpania liczby miejsc zaplanowanych w projekcie na zatrudnienie subsydiowane. Po rozpatrzeniu złożonych wniosków poinformujemy Państwa dalszych działaniach.

STAŻE ZAWODOWE

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku jako realizator projektu „Droga do zatrudnienia” zaprasza pracodawców zainteresowanych przyjęciem stażystów na 3 miesięczny staż zawodowy.

Udział w stażu jest w 100% finansowany ze środków projektu.

Wnioski rozpatrywane będą na bieżąco o zakwalifikowaniu pracodawcy decyduje kolejność zgłoszeń. Wnioski nie kompletne nie będą rozpatrywane.

OŚWIADCZENIE ORGANIZATORA STAŻU – pobierz (plik PDF)pobierz (plik DOC)

PROGRAM STAŻU – pobierz (plik PDF)pobierz (plik DOC)

WNIOSEK DLA PRACODAWCY – pobierz (plik PDF)pobierz (plik DOC)

WZÓR SPRAWOZDANIA ZE STAŻU – pobierz (plik PDF)pobierz (plik DOC)

WZÓR UMOWY TRÓJSTRONNEJ O STAŻ – pobierz (plik PDF)pobierz (plik DOC)

WNIOSEK I OŚWIADCZENIE REFUNDACJI KOSZTÓW OPIEKI – pobierz (plik PDF), pobierz (plik DOC)

LISTA OBECNOŚCI NA STAŻU – pobierz (plik PDF), pobierz (plik DOC)

DZIENNIK STAŻU – pobierz (plik PDF)

SUBSYDIOWANE ZATRUDNIENIE

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku jako realizator projektu „Droga do zatrudnienia” zaprasza pracodawców do składania wniosków na Subsydiowane zatrudnienie. Zatrudnienie subsydiowane ma na celu aktywizację uczestników projektu poprzez refundację kosztów ich zatrudnienia poniesionych na wynagrodzenia brutto oraz obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne.

Szczegóły realizacji wsparcia określa Regulamin odbywania subsydiowanego zatrudnienia.

Refundacja jest udzielana na zasadach pomocy de minimis. Kosztami kwalifikowanymi w przypadku pomocy de minimis na subsydiowanie zatrudnienie są koszty wynagrodzenia pracownika, na które składają się wynagrodzenie brutto oraz opłacane od wynagrodzenia obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, ponoszone w okresie:

• 12 miesięcy – w przypadku pracownika znajdującego się w szczególnie niekorzystnej sytuacji.

Miesięczna kwota na wynagrodzenie pracownika wynosi MAKSYMALNIE 3 000 zł.

W projekcie przewidziano 20 refundowanych stanowisk pracy.

Wnioski rozpatrywane będą na bieżąco.

O zakwalifikowaniu decyduje kolejność poprawnie złożonych wniosków. Wnioski nie kompletne nie będą rozpatrywane.

REGULAMIN ODBYWANIA SUBSYDIOWANEGO ZATRUDNIENIA – pobierz (plik PDF)pobierz (plik DOC)

ZAŁĄCZNIK NR 1 (WNIOSEK) – pobierz (plik PDF)pobierz (plik DOC)

ZAŁĄCZNIK NR 2 – pobierz (plik PDF)pobierz (plik DOC)

ZAŁĄCZNIK NR 3 – pobierz (plik PDF)pobierz (plik DOC)

ZAŁĄCZNIK NR 4  – pobierz (plik PDF)pobierz (plik XLS)

 

Aby przeczytać plik PDF, możesz potrzebować programu Adobe Reader. Jeśli nie jest on jeszcze zainstalowany w Twoim komputerze pobierz program Adobe Reader.