O projekcie

Powiat Ełcki/Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku realizuje projekt nr RPWM.10.02.00-IP.01-28-003/18 – pt. „Droga do zatrudnienia” Wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt – 1 410 660,61 zł Całkowita wartośc projektu – 1 659 600,72 zł Okres realizacji projektu: od: 2019-01-01