Zapraszamy osoby zatrudnione na krótkotrwałe umowy o pracę i umowy zlecenia w wieku powyżej 30 lat z powiatu ełckiego, giżyckiego, piskiego, węgorzewskiego, oleckiego i gołdapskiego.
W ramach projektu oferujemy bezpłatne szkolenia:
– spawacz
– prawo jazdy kat. C
– elektryk
– operator koparko-ładowarki
– prowadzenie rachunkowości
– pracownik biurowy z elementami kadr

SZANOWNI PAŃSTWO,

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku, informuje, że z dniem 10.04.2019 r. wstrzymuje nabór wniosków na zorganizowanie miejsc pracy w ramach subsydiowanego zatrudnienia w projekcie „Droga do zatrudnienia”.

Nabór wstrzymany jest z powodu wyczerpania liczby miejsc zaplanowanych w projekcie na zatrudnienie subsydiowane. Po rozpatrzeniu złożonych wniosków poinformujemy Państwa dalszych działaniach.

STAŻE ZAWODOWE

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku jako realizator projektu „Droga do zatrudnienia” zaprasza pracodawców zainteresowanych przyjęciem stażystów na 3 miesięczny staż zawodowy.

Udział w stażu jest w 100% finansowany ze środków projektu.

Wnioski rozpatrywane będą na bieżąco o zakwalifikowaniu pracodawcy decyduje kolejność zgłoszeń. Wnioski nie kompletne nie będą rozpatrywane.

OŚWIADCZENIE ORGANIZATORA STAŻU – pobierz (plik PDF)pobierz (plik DOC)

PROGRAM STAŻU – pobierz (plik PDF)pobierz (plik DOC)

WNIOSEK DLA PRACODAWCY – pobierz (plik PDF)pobierz (plik DOC)

WZÓR SPRAWOZDANIA ZE STAŻU – pobierz (plik PDF)pobierz (plik DOC)

WZÓR UMOWY TRÓJSTRONNEJ O STAŻ – pobierz (plik PDF)pobierz (plik DOC)

WNIOSEK I OŚWIADCZENIE REFUNDACJI KOSZTÓW OPIEKI – pobierz (plik PDF), pobierz (plik DOC)

LISTA OBECNOŚCI NA STAŻU – pobierz (plik PDF), pobierz (plik DOC)

SUBSYDIOWANE ZATRUDNIENIE

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku jako realizator projektu „Droga do zatrudnienia” zaprasza pracodawców do składania wniosków na Subsydiowane zatrudnienie. Zatrudnienie subsydiowane ma na celu aktywizację uczestników projektu poprzez refundację kosztów ich zatrudnienia poniesionych na wynagrodzenia brutto oraz obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne.

Szczegóły realizacji wsparcia określa Regulamin odbywania subsydiowanego zatrudnienia.

Refundacja jest udzielana na zasadach pomocy de minimis. Kosztami kwalifikowanymi w przypadku pomocy de minimis na subsydiowanie zatrudnienie są koszty wynagrodzenia pracownika, na które składają się wynagrodzenie brutto oraz opłacane od wynagrodzenia obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, ponoszone w okresie:

• 12 miesięcy – w przypadku pracownika znajdującego się w szczególnie niekorzystnej sytuacji.

Miesięczna kwota na wynagrodzenie pracownika wynosi MAKSYMALNIE 3 000 zł.

W projekcie przewidziano 20 refundowanych stanowisk pracy.

Wnioski rozpatrywane będą na bieżąco.

O zakwalifikowaniu decyduje kolejność poprawnie złożonych wniosków. Wnioski nie kompletne nie będą rozpatrywane.

REGULAMIN ODBYWANIA SUBSYDIOWANEGO ZATRUDNIENIA – pobierz (plik PDF)pobierz (plik DOC)

ZAŁĄCZNIK NR 1 (WNIOSEK) – pobierz (plik PDF)pobierz (plik DOC)

ZAŁĄCZNIK NR 2 – pobierz (plik PDF)pobierz (plik DOC)

ZAŁĄCZNIK NR 3 – pobierz (plik PDF)pobierz (plik DOC)

ZAŁĄCZNIK NR 4  – pobierz (plik PDF)pobierz (plik XLS)

 

Aby przeczytać plik PDF, możesz potrzebować programu Adobe Reader. Jeśli nie jest on jeszcze zainstalowany w Twoim komputerze pobierz program Adobe Reader.